Estelaxe

Estelaxe juhtpõhimõtted – kättesaadavad lisaks ka ettevõtte kontoris ja kodulehel

Vector (6)

01

Lähtume enda tegevustes ettevõtte visioonist, seatud eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015’st ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015’st.

Vector (6)

02

Oleme kliendikesksed, pakume professionaalset teenust, kasutades kvaliteetseid seadmeid ja tooteid, usaldusväärseid alltöövõtjaid ja tarnijaid ning järgime kokkulepitud tähtaegasid.

Vector (6)

03

Tegeleme pidevalt arendustööga ning pakume klientidele uuenduslikke, nutikaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

Vector (6)

04

Hindame pidevalt riske eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi.

Vector (6)

05

Osaleme koolitustel, tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalast teadlikkust.

Scroll to Top