Estelaxe omab järgmisi sertifikaate, mis on vajalikud ja kasutusel igapäeva töös.

  • Kvaliteedi sertifikaat ISO 9001:2015
  • Keskkonna sertifikaat ISO 14001:2015
  • Raudtee keevitussert SS-EN 15085-2:2020
  • Raudtee sõidukite ja nende komponentide liimimise sert EN 17460
Scroll to Top