Toetus

Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks
08.05.2019 – 31.01.2023
Kõnealuse projekti ülesandeks on välja töötada tehnoloogia, mis võimaldaks madalsurvevalu põhimõttel tööstuslikult ja skaleeritavalt valmistada tulekindlast silikoonvahust polstrimaterjale. Tehnoloogia peab sisaldama omavahel ühilduvaid protsesse, nende teostamiseks sobivate seadmete kontseptsioone ning nii protsessi kui seadmetega kokkusobitatud materjale. Kuivõrd polüuretaanvahtude tehnoloogiast tuntud protsessid ja seadmed silikoonvahtude valmistamiseks otseselt kasutatavad ei ole, tuleb luua kontseptsioonid uudsetele seadmetele, valmistada nende prototüübid ning nendel protsesse katsetada ning optimeerida.

Toetuse summa 633 838.80 EUR

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne
Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top