Estelaxe

Estelaxen ohjaavat periaatteet – löytyvät myös yrityksen toimistossa ja kotisivulla

Vector (6)

01

Toimintamme pohjautuu yrityksen visioon, asetettuihin tavoitteisiin, voimassa oleviin määräyksiin ja säädöksiin, laadunhallintajärjestelmään ISO 9001:2015 ja ympäristöjärjestelmään ISO 14001:2015.

Vector (6)

02

Olemme asiakaslähtöisiä, tarjoamme ammattitaitoisen palvelun, käyttämällä laadukkaita laitteita ja tuotteita, luotettavia alihankkijoita ja toimittajia, ja noudatamme sovittuja määräaikoja.

Vector (6)

03

Teemme jatkuvaa kehitystyötä ja tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia, älykkäitä sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Vector (6)

04

Arvioimme jatkuvasti riskejä työtapaturmien, terveyshaittojen ja ympäristövahinkojen vaaran vähentämiseksi.

Vector (6)

05

Osallistumme koulutuksiin, lisäämme työntekijöiden tietoisuutta ammattitaitoisuudesta ja laadusta, ympäristö- ja työturvallisuudesta.

Vieritä ylös