Estelaxe

Estelaxes ledningsprinciper – finns även tillgängliga på företagets kontor och webbplatsen

Vector (6)

01

I vår verksamhet utgår vi från företagets vision, de uppsatta målen, gällande lagstiftning och tillämpliga normdokument, kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Vector (6)

02

Vi har kunden i fokus, erbjuder professionella tjänster med såväl högkvalitativ utrustning och produkter som pålitliga underleverantörer och leverantörer samt håller de överenskomna tiderna.

Vector (6)

03

Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete och erbjuder våra kunder innovativa, smarta och miljövänliga lösningar.

Vector (6)

04

Vi utför kontinuerlig riskbedömning för att minska riskerna för arbetsolyckor, hälsoskada och miljöskada.

Vector (6)

05

Vi deltar i utbildningar samt höjer personalens kvalifikation och medvetenhet om kvalitet, miljö och arbetssäkerhet.

Scroll to Top