BIDRAG

Utarbetande av lågtrycksgjutteknik för tillverkning av sätesdynor i förskummat icke brännbart silikonskum
08.05.2019 – 31.01.2023
Syftet med projektet är att utarbeta en teknik för industriell och skalbar tillverkning av lågtrycksgjutet stoppningsmaterial i icke brännbart silikonskum. Tekniken ska inkludera kompatibla processer, koncept för lämpliga maskiner för deras utförande och material anpassade till såväl processen som utrustningen. Eftersom processer och utrustning avsedda för tekniker för polyuretanskum inte är direkt användbara för tillverkning av silikonskum behöver man utarbeta koncept för nya maskiner, framställa prototyper för dessa och testa och optimera processer på prototyperna.

Bidragsbelopp 633 838:80 EUR

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne
Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top