Estelaxe

Estelaxe OÜ är ett företag med estniskt privat kapital som tillverkar polyuretanprodukter sedan 2008. Formellt grundades Estelaxe 2008 men verksamheten inom samma bransch under ett annat namn sträcker sig tillbaka ända till 1998. År 2023 har företaget 58 anställda.

elasto

Elastomerprodukter

Rectangle 212

Polyuretanskum

Rectangle 225

Plast

Rectangle 222

Snöskotersäten

Rectangle 213

Tågsäten

main

Säten för salar

Invalid Email
Invalid Number
Scroll to Top